วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มดาวจักรราศี                   กลุ่มดาวจักรราศี หมายถึง กลุ่มดาวฤกษ์จำนวน 12 กลุ่ม ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ออกไป ซึ่งเมื่อมองจากโลกจะเห็นกลุ่มดาวเหล่านี้ ปรากฏแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลาของเดือน ซึ่งมนุษย์ในสมัยโบราณก็จินตนาการรูปร่างของกลุ่มดาวเป็นสิ่งต่างๆ และมีการค้นพบ รูปของกลุ่มดาวจักรราศีวาดอยู่บนโลงศพของมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณด้วย ต่อมามนุษย์ได้แบ่งกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ตามแนวทางเดินของดวงอาทิตย์ ที่เรียกว่า เส้นสุริยะวิถี ออกเป็น 12 กลุ่ม จริงๆแล้ว กลุ่มดาวดังกล่าวไม่ได้อยู่บนแนวสุริยวิถีพอดี แต่จะอยู่ในช่วงแถบกว้างประมาณ 18 อาศา ผ่านแนวสุริยวิถี โดยมี 12 กลุ่มดาว แต่ละกลุ่มดาวห่างกัน ประมาณ 30 องศาเมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนคริสตศักราช ตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์ในกลุ่มดาวในจักรราศี จะสอดคล้องกับชื่อเดือนทั้ง 12 เดือน ที่คนไทยได้กำหนดขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช
 
 
                    กลุ่มดาวจักรราศีทั้ง  12  กลุ่มมีดังนี้
 
                                1.  กลุ่มดาวแกะ (Aries or Ram)  <Click>

                                2.  กลุ่มดาววัว (Taurus)   <Click>

                                3.  กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini)  <Click>

                                4.  กลุ่มดาวปู (Cancer)  <Click>

                                5.  กลุ่มดาวสิงโต (Leo)  <Click>
 
                                6.  กลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์ (Virgo)  <Click>

                                7.  กลุ่มดาวคันชั่ง (Libra)  <Click>

                                8.  กลุ่มดาวแมงป่อง (Scorpius )  <Click>

                                9.  กลุ่มดาวคนถือธนู (Sagittarius)   <Click>

                               10.  กลุ่มดาวมังกร (Capriconus)  <Click>

                               11.  กลุ่มดาวคนถือหม้อน้ำ (Aquarius)   <Click>

                               12.  กลุ่มดาวปลา (Pisces)   <Click>กลุ่มดาวฤกษ์  <Click>
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น