วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มดาวคันชั่ง (Libra)

 
 

                    กลุ่มดาวในราศีที่ 7 หรือ กลุ่มดาวราศีตุลย์ (ดุลย์) คือ กลุ่มดาวคันชั่ง กลุ่มดาวนี้สังเกตได้ง่ายมีรูปคล้าย ๆ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวแมงป่อง ในสมัย 2,000 ปีก่อน นักดาราศาสตร์ถือว่า ดวงอาทิตย์ปรากฏโคจรเข้ามาอยู่ในกลุ่มดาวราศีตุลย์ ในวันที่ 23 กันยายน ซึ่งในวันนี้กลางวันกับกลางคืนเท่ากันพอดี และดวงอาทิตย์ขึ้นที่จุดทิศตะวันออก ตกที่จุดทิศตะวันตก โคจรผ่านกลางท้องฟ้าพอดี กลุ่มดาวนี้จึงแทนความเสมอภาคแห่งท้องฟ้า ในปัจจุบันนี้ดวงอาทิตย์จะปรากฏโคจรเข้ามาในกลุ่มดาวราศีตุลย์ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้เนื่องจากการส่ายของโลก แต่การเกิดกลางวันกลางคืนเท่ากันก็ยังคงเป็นวันที่ 23 กันยายน ตามเดิมชาวฮีบรูสมัยโบราณและพวกอริยกะในมัธยมประเทศ (ตอนกลางของประเทศ อินเดีย) เรียกกลุ่มดาวราศีตุลย์แทนความเสอมภาคแห่งท้องฟ้าหรือสรรค์ ชาวกรีกรวมกลุ่มดาวคันชั่งกับกลุ่มดาวแมงป่องเข้าด้วยกัน คือ เขาเห็นกลุ่มดาวคันชั่งซึ่งมี 4 ดวงนี้เป็นรอยเท่าของแมงป่องในเวลาต่อมาชาวกรีกได้เปลี่ยนความเชื่อถือใหม่ โดยเห็นกลุ่มดาวนี้แทน Mochus ผู้ประดิษฐ์เครื่องชั่งตวงวัด
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น