วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มดาวฤกษ์

 
                คนเรามีความผูกพันธ์กับดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะคนเราใช้ชีวิตประจำวัน เกี่ยวข้องกับดวงดาว เช่น ต้องใช้ดวงดาวบอกทิศในการเดินทางใช้ดวงดาวมาทำนายโชคชะตา คนในสมัยก่อนจะมีความรู้เรื่องดาวมากรู้จักชื่อของดวงดาวต่าง ๆ ในท้องฟ้าจนสามารถพรรณนาออกมาเป็นกาพย์กลอน เช่น สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงรู้จักและมีความรู้ในเรื่องดวงดาวดีมาก พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนชมดาวไว้ในบทละครเรื่องอิเหนาตอนหนึ่งว่า
 
 
"โรหิณีสีสดบริสุทธิ์ กัลติกาสมมติดาวลูกไก่
ที่สามช่วงเรียงเรียงเคียงกันไป เรียกดาวไถแต่บุราณ"
"จระเข้เหราปลาเต่า ดาวสำเภาหัวทรงดาวหงส์ห่าน
ดาวเคราะห์เห็นจำเพาะแต่ดาวอังคาร สีดาวห้าวหาญกว่าทุกเดือน
 
 
                   ดาวฤกษ์จะไม่อยู่เดี่ยวๆ แต่จะอยู่กันเป็นหมู่ๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าดาวฤกษ์เหล่านั้นก่อเกิดมาจากมวลของสสารระหว่างดวงดาวกลุ่มเดียวกันที่เกิดจากการควบแน่นเป็นแท่งๆ ทำให้ขาดออกจากกันเป็นลูกๆ และในที่สุดก็เป็นดาวฤกษ์หลายดวงขึ้นมา ดาวฤกษ์ทุกดวงในหมู่เดียวกันจะมีอายุใกล้เคียงกันมากจนเกือบจะเท่ากันและโคจรไปในห้วงอวกาศด้วยความเร็วที่เท่ากัน หมู่ดาวฤกษ์มี 2 ประเภท ประเภทหนึ่งเป็นหมู่ดาวฤกษ์ที่ก่อเกิดมาจากการรวมหมู่ดาวฤกษ์น้อยใหญ่เข้าด้วยกันแต่ดาวฤกษ์เหล่านั้นยังอยู่กันห่างๆ พวกนี้เรียกว่า หมู่ดาวเปิด ส่วนอีกประเภทหนึ่งก่อเกิดมาจากการรวมหมู่ดาวฤกษ์น้อยใหญ่นับพันๆ ดวงเข้าด้วยกัน แต่ดาวเหล่นนั้นอยู่ชิดกันมากจนเกิดเป็นหมู่ดาวรูปทรงกลมขึ้น พวกนี้เรียกว่า หมู่ดาวทรงกลม
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น